Кметът на Сопот Деян Дойнов предложи неговата заплата да бъде намалена от 3600 на 1700 лв, председателят на ОбС Нели Пенева да получава 50 на сто от заплатата на кмета, а общинските съветници - 10 на сто от средната брутна заплата на администрацията.
Мотивите на кмета за това предложение бяха, че е изчерпан параграфът на ОбС и няма средства за заплати за последните три месеца на тази година. Дргата причина бе, че до 1.12.23 Общината трябва да погаси към държавата безлихвен заем в размер на 800 000 лева.

"Заплатите на кмета и администрацията са от държавата, а средствата за възнаграждения на общинските съветници представляват 1/3 от постъпленията в общинския бюджет, средства, които са за подобряване на инфраструктурата, облагородяване и други дейности. За нас водещ фактор никога не е била заплатата, но станахме свидетели на поредния фарс. Изключителен популизъм и принизяване на инснитуцията Общински съвет", заяви Дойнов след заседанието на комисиите към местния парламент.

С голямо мнозинство бе отхвърлено предложиението на групата съветници от БСП кметът да получава минималната работна заплата за страната, председателят на ОбС 90% от МРЗ, а съветниците "0" лева.

На заседанието на комисиихе не беше прието и предложението на кмета Деян Дойнов.

Председателят на ОбС Нели Пенева коментира защо след като 2 месеца не е получила заплата е потърсила правата си в Съда.
Общинският съветник Любомир Джапаров изрази мнение, че финансовото състояние на Общината е стабилно.

"Взехме решение да повишим малко данъците, има включени и имоти за продажба", заяви Джапаров и добави, че средства ще се намерят.

Докладната записка за намаляване на заплатите на кмета и общинските съветници пердстои да бъде разгледана на редовно заседание на местния парламент.