В свое изявление заместник-кметът на Община Сопот инж. Николай Новаков коментира последните публикации на официалната страница във фейсбук на БСП Сопот, направени на 06.12.2022 г.

Той напомни, че Станислав Стоенчев е имал възможността от 30.08.2022 г. до 02.12.2022 г. да внесе предложения относно предложените от кмета на Община Сопот Деян Дойнов докладни за промяна на Наредбата за местни данъци и такси и за промяна на приходите и разходите на план-сметката на Общината в дейност „Чистота“.

За Новаков е интересно защо шест дни след заседанието на комисиите, Стоенчев излиза със становище на БСП – Сопот.
Засегнат от твърденията на БСП – Сопот, че е лъжец и манипулатор, зам.-кметът предложи на Стоенчев да обясни как с двете си ръце е подкрепил намалението на промилите за Анево и Сопот.

Новаков иска това да стане публично, пред целия Общински съвет, граждани и медии, за да се изясни кой лъже. Ако Стоенчев докаже, че в зала е подкрепил намаляването, Новаков ще подаде своята оставка от поста заместник-кмет без предизвестие. Според заместник-кмета на Общината, колкото по-бързо стане това, толкова по-бързо ще бъде изяснено кой лъже.