Инициативният комитет за развитие на Сопот приветства идеята за присъединяване на селата

Гражданският комитет за развитие на община Сопот изпрати до медиите становище, с което приветства желанието на кметовете от селищата Иганово, Певците, Кърнаре, Розино, Хр. Даново и Клисура за присъединяване на техните населени места към Сопотска община. Те считат, че това желание отразява обективната необходимост от промените в административно-териториалното устройство на Стрямската долина, с цел повишаване ефективността от работата на местната власт и съществено подобряване обслужването на гражданите. От инициативния комитет изразиха готовност, ако кметовете и хората пожелаят, да окажат необходимото съдействие и помощ за реализиране на това им желание.

Становище - ОБС - Карлово ТУК!

Писмо на кмета на община Сопот Веселин Личев ТУК!

Доклад от Андон Андонов ТУК!