Пореден успех за община Сопот Днес в Министерството на Регионалното развитие и благоустройство министърът арх. Иван Шишков и кметът на община Сопот – Деян Дойнов подписаха споразумение на основание Решение № 711/30.09.2022 г. на Министерски съвет, с което Държавата частично финансира ремонт на ул. „Христо Ботев“ в участъка на ул. „Трети март“ до „СКФ Берингс България“ ЕАД. Проектът е в размер на 1 922 000 лв. 961 000 лв. от сумата, необходима за неговото изпълнение, ще бъде в сметките на община Сопот до 31 декември 2022г, а останалите 961 000 лв. ще бъдат изплатени след неговата реализация.
Кметът Дойнов благодари на министър Шишков и на премиера Гълъб Донев за сериозната ангажираност с този проблемен участък, които след фатално реализирания проект от община Сопот през 2015 г. причинява огромни неудобства на служителите в предприятията, разположени в тази част на града.
Пред община Сопот предстои провеждането на открита процедура, с която да реализира това начинание. Общинска администрация Сопот ще уведомява своевременно всички жители и стопански субекти на територията на общината с етапите по изпълнението на проекта.