Съзнавайки необходимостта местната власт да управлява в близко сътрудничество с гражданите, кметът на Общината Деян Дойнов откликна на поканата на жителите на блок №20 в кв. "Сарая" за среща-разговор, съобщиха от Общината.
На срещата са били поставени различни въпроси, но акцентът е бил върху облагородяване на междублоковото пространство.
Общото мнение на жителите на блок №20 е било много спешно да бъде изградено отводнително съоръжение от задната страна на жилищния блок.
Кметът Деян Дойнов е приел идеите на гражданите като е казал, че в тези трудни времена, това което е направено за квартала не е малко.
"Ще положим неимоверни усилия и, ако срещнем разбиране в Общинския съвет проблемът ще е решен до края на годината", е посочил Дойнов.
Той е обещал ежемесечно да информира жителите на блок №20 по техния проблем.