Внесената сума от туристически данък за месеците януари и февруари е в размер на 17 835 лв. Общият приход, който е предвиден за тази година е в размер на 200 000 лева, съобщи кметът на Община Павел баня Иса Бесоолу. Той подчерта, че средствата са насочени изцяло за Програмата за развитие на туризма.

“Подобрена инфраструктура, спортни и детски съоръжения, пешеходни алеи и добро озеленяване, богата културна програма – това сме заложили в новия бюджет на общината”, заяви градоначалникът и посочи конкретните обекти: паркинги пред “ПРО” ЕАД и централна градска част, пешеходна алея по ул. “Ген. Столетов” до р. Тунджа, ново осветление на алеята от ул. “Петко Колев” до р. Тунджа, осветление по общински път от град Павел баня до с. Виден.

“Искрено се надявам тази година да е по-добра за хотелиерите и ресторантьорите, защото, както всички знаем, нашият регион разчита основно на туристическия интерес и посещаемост. Повече туристи, означава повече възможности за развитието на Община Павел баня. Имаме основание да считаме, че легловата ни база може да бъде увеличена с още около 500 легла в следващите две години, а предстоящото завършване на ремонта на пътя Гердеме – Павел баня ще бъде в услуга на това”, коментира кметът Иса Бесоолу.

Сред предвидените от него инициативи в програмата за развитие на туризма в региона са участие в тематични туристически борси, “Павелбанско лято 2021”, празник за избор на царица Роза и цар на минералната вода, периодични срещи с местни туристически предприемачи, с цел запознаване с новите изисквания на законодателството, свързано със стопанисваните от тях обекти, както и общи идеи за подобряване на визията на града с цел привличане на туристите.