Машина блокира в секция 14 в Карлово Устройството блокира и техникът не можа да отстрани проблема. Затова вече час избирателите в секция 14 в ОУ "Райно Попович" Карлово гласуват с хартиени бюлетини. Това стана след решение на РИК 17.

Към момента няма други проблеми с машинното гласуване.
Активността в Община Карлово към 16.00 часа е малко над 20%.
Най-ниска е в Певците, Христо Даново и Розино.

23 % е избирателната активност в Богдан, а най-висока е в СУ "Васил Левски" Карлово, Климент и Каравелово.