Към 10.00 часа от общо имащите право на глас 743 ма избиратели в Богдан са гласували 48 души. Активността е по -ниска в сравнение с предишните избори. Жителите на селото гласуват в една секция, в Пенсионерския клуб. Сред гласувалите има и хора, които са от най-тежко засегнатите от водното бедствие.
Председателят на СИК Богдан Стойка Георгиева каза, че още преди отваряне на секцията е имало гласоподавател.