Районна прокуратура–Пловдив разпореди проверка за състоянието на пътната мрежа в Общините Районна прокуратура–Пловдив разпореди проверка по реда на надзора за законност за подготвеността на Общините в област Пловдив за зимното поддържане и почистване на пътищата и тротоарите в населените места и за състоянието на пътната мрежа и маркировката.

В едномесечен срок всички кметове на Общини в областта трябва да изготвят справки, в които да предоставят информация за осигуреността със снегопочистващи машини, смеси за опесъчаване и предотвратяване на заледявания, както и за персонала за зимното поддържане и почистване на пътища и тротоари. Ако дейността е възложена на конкретно дружество, то трябва да бъде посочено как е организиран контролът на изпълнението.Кметовете на Общини също трябва да посочат състоянието на общинските пътища за ползване в зимни условия и на вертикалната и хоризонталната маркировка.

Разпореждането на Районна прокуратура–Пловдив е изпратено до всички кметовете на Общини в област Пловдив.