Община Павел баня стартира анкетна карта за мнения и предложения свързани с развитието на Общината за периода 2021-2027-ма година. Инициативата е свързана с изготвянето на План за интегрирано развитие на община Павел баня, в който трябва да бъдат заложени средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на Общината и връзките й с други Общини в съответствие с Интегрираната териториална стратегия за развитие на региона и Общия устройствен план на Павел баня.


"Тъй като считам, че институцията Кмет работи най-добре, когато се допитва до своите граждани, бизнес и НПО, предлагам на Вашето внимание анкета, която да попълнете и изпратите на специално създадения за целта e-mail: [email protected]", съобщи кметът на Общината Иса Бесоолу.

Чрез анкетната карта се предоставя възможност всеки, който желае да даде мнения и предложения.
Анкетната карта може да изтеглите и попълнете от тук:

https://pavelbanya.bg/obyavi/5448-2/