Кметът на Община Карлово д-р Емил Кабаиванов, заедно с кметовете на Общините Пещера, Брацигово и Петрич – Йордан Младенов, Надежда Казакова и Димитър Бръчков проведоха работна среща със заместник-министъра на транспорта и съобщенията Николай Найденов. На срещата присъстваха още изпълнителнияj директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ Бойко Рановски и зам.-кметът на карловска община Антон Минев.

Кметовете информираха зам.-министър Найденов за транспортните проблеми в ръководените от тях Общини. В момента Община Карлово е принудена да извършва аварийно безплатен превоз на пътници по три направления, тъй като превозвачът „Хеброс бус“ АД се отказа от договорните си задължения и спря да изпълнява курсовете.

Подобна е ситуацията и в другите три общини – превозвачите, под предлог че им e икономически неизгодно, спират междуградските автобусни линии. Кметовете настояват да се промени досегашната практика на дофинансиране на автобусните превози и в бъдеще компенсациите от държавата да бъдат на километър пробег, а не да бъде обвързана с брой продадени абонаментни карти, както е досега.

Предложено бе също нормативната уредба за вътрешноградски и междуградски превоз да бъде разделена. В сегашния й вид тя създава неравнопоставеност между градските и извънградските маршрути, тъй като извежда като критерий за дофинансиране броя на населението, а не изминатите километри. Обсъдена беше и възможността да отпадне изискването достъп до субсидии за малки населени места да имат само селищата под 500 души от планински и гранични райони. Според зам.-кмета на Карлово Антон Минев във вътрешността на страната също има много села, които се нуждаят от финансова подкрепа, за да им се осигури регулярна връзка с общинския център.

На срещата бе взето и решение след Нова година да се проведе разговор между ръководството на НСОРБ и представители на Министерство на транспорта и съобщенията, за да бъде променена нормативната база в областта на субсидиране на обществения превоз