Ново разписание на автобусите от утре 1-ви декември 2022 година по направленията Клисура, Войнягово и Климент

Поради възникналата кризисна ситуация, породена от отказа на превозвача „Хеброс бус“ АД да изпълнява задълженията си по договора за превоз на пътници, Община Карлово организира превоза по направленията „Карлово – Клисура“, „Карлово – Войнягово“ и „Карлово – Климент“ от 1-ви декември 2022 година, както следва:Автобусите ще се движат по утвърдените от ОбС Карлово маршрути:

направление Карлово – Клисура ( Карлово, Сопот, Анево, Иганово, център Певците,

Кърнаре, Христо Даново, Столетово, Слатина, Розино, Клисура); направление Карлово

– Войнягово (Карлово, Дъбене, Войнягово); направление Карлово – Климент (Карлово,

Сопот, Анево, Московец, Богдан, Каравелово, Климент).

Транспортът, организиран от общината, е временен и е за периода 1 декември

2022 г. – 31 декември 2022 г. Финансирането му ще бъде осъществено със средства от

общинския бюджет. Пътуването е безплатно, като всеки пътник е длъжен да вписва

имената си в пътническата ведомост в автобуса! Правостоящи пътници не се допускат!

Припомняме също така, че по направлението Клисура – Розино – Христо Даново

– Кърнаре – Иганово – Анево – Сопот – Карлово има жп-линия, по която БДЖ

ежедневно извършва пътнически превози.