Собствениците на 168 пострадали имота в Община Карлово вече са получили полагащите им се средства от събраните дарения. След наводнението Общината обяви дарителска кампания, в която до 2 декември постъпиха 1 780 627.08 лв, съобщиха от пресцентъра на Община Карлово.

В Общината бяха подадени 179 заявления за получаване на разпределените с решение на Общинския съвет 1 498 941 лв. Направени са преводи по 169 от тях. 10 от заявленията не са окомплектовани с всички изисквани документи и се изчаква тяхното представяне. Изплатени са определените от Общинския съвет суми на собствениците на 5 пострадали имота от първа група, 10 от втора група, 125 от трета група и 29 от четвърта група. Общата сума на изплатените до момента дарения е 960800.79 лв.

От 12 декември Българският Червен кръст (БЧК) започва предоставянето на финансова помощ за най-пострадалите домакинства от наводненията в селата в Община Карлово. Средствата ще се изплащат в клоновете на „Български пощи“. Заявления за финансово подпомагане може да се подават и в следващите дни в кметствата на селата Каравелово, Слатина, Богдан, Христо Даново и Войнягово, като документите се подават от собствениците на засегнатите имоти.
По 940 лева помощ ще получат 390 домакинства, които досега са подали заявление.

Средствата от 581 000 лв. са предоставени от Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец по линия на Фонда за незабавно подпомагане при бедствия.